Zorganizuj próby

Zachęcamy do organizowania prób tropienia użytkowego przez grupy i kluby z całej Polski. Zasady organizowania prób są następujące:

  • próby organizowane są wg opublikowanego na tej stronie regulaminu
  • treści i szaty graficznej regulaminu, karty oceny,  protokołu i dyplomu nie wolno zmieniać
  • próby mogą być wydarzeniem komercyjnym lub non-profit
  • organizator zobowiązuje się do przestrzegania zapisów regulaminu, zasad fair-play oraz odpowiednich przepisów prawa
  • prześlij nam skany kart ocen i protokołu abyśmy mogli opublikować wyniki na stronie (zadbaj o to, by uczestnicy o tym wiedzieli i wyrazili na to formalną zgodę)

Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym regulaminem, dokumentacja prób musi być zgodna ze wzorami zamieszczonymi poniżej:

PLMT_Karta_oceny_v022020_MOD

PLMT_Dyplom_v022020_MOD

PLMT_Protokol_v022020_MOD

WZÓR_Formularz_zgłoszenia_na_Próby_Tropienia_Użytkowego_PL_MT_-_Formularze_Google

Poniżej znajdziesz wytyczne dla organizatorów i obsługi prób.  Wytyczne to zbiór wskazówek opracowanych na podstawie doświadczeń uczestników (organizatorów, przewodników, sędziów, pozorantów) poprzednich edycji prób. Mamy nadzieję, że pomogą Ci w sprawnym zorganizowaniu imprezy i pozwolą na uniknięcie ewentualnych wpadek i problemów. Liczymy też, że po zorganizowaniu prób podzielisz się z nami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami wysyłając je na adres tropienieuzytkowe@gmail.com, co pozwoli nam ulepszyć wytyczne i być może też regulamin.

Ważne!
Jedynym dokumentem wiążącym wszystkich uczestników prób (zespół organizatorów, sędziów, przewodników, pozorantów) jest Regulamin Prób Tropienia Użytkowego PL MT.
Wytyczne zaś to jedynie zbiór wskazówek i podpowiedzi, z których można, lecz nie trzeba korzystać.

Link do wzoru formularza znajduje się w pliku „Jak stworzyć formularz zgłoszeniowy”.

 

Próby klas 1 i 2 są organizowane przez lokalne grupy i kluby tropiące. Ich wyniki są publikowane w naszej bazie po przesłaniu poprawnie wypełnionych protokołów zgodnych z regulaminem na adres tropienieuzytkowe@gmail.com. Aby przyspieszyć proces wpisywania wyników do bazy, prosimy o wpisanie ich poprzez FORMULARZ. Zostaną one sprawdzone przez Administratorkę i opublikowane po nadesłaniu kompletu dokumentów, jednak wypełnienie formularza bardzo ułatwi nam pracę!