Zorganizuj próby

Zachęcamy do organizowania prób tropienia użytkowego przez grupy i kluby z całej Polski. Zasady organizowania prób są następujące:

  • próby organizowane są wg opublikowanego na tej stronie regulaminu
  • treści regulaminu, karty oceny,  protokołu i dyplomu nie wolno zmieniać (wzory dokumentów znajdziesz tutaj)
  • próby mogą być wydarzeniem komercyjnym lub non-profit
  • organizator zobowiązuje się do przestrzegania zapisów regulaminu, zasad fair-play oraz odpowiednich przepisów prawa
  • prześlij nam skany kart ocen i protokołu abyśmy mogli opublikować wyniki na stronie (zadbaj o to, by uczestnicy o tym wiedzieli i wyrazili na to formalną zgodę)