Regulamin PL MT

Dyplom zaliczenia Próby Tropienia Użytkowego PL MT jest jedynie poświadczeniem ukończenia śladu opisanego w regulaminie, nie uprawnia do prowadzenia szkoleń w zakresie tropienia użytkowego ani do udziału w akcjach służb ratowniczych i porządkowych. Przeprowadzane próby mają charakter imprezy popularyzującej amatorskie tropienie użytkowe oraz mają na celu zbieranie danych o poziomie wyszkolenia psów tropiących w Polsce.

Dzięki zastosowaniu procedury double blind, próby PL MT są możliwie obiektywnym testem umiejętności zespołu tropiącego. Sprawdzenie umiejętności zespołu tropiącego w takiej próbie pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej o skuteczności treningu i pomaga w ustalaniu kolejnych celów treningowych.

Zasady prób były inspirowane wieloma zagranicznymi systemami egzaminowania psów tropiących.

regulamin-PL-MT-20190131 NOWY!!!

PL MT karta-oceny

PL MT dyplom

Starsze wersje regulaminu:

regulamin PL MT 20180331

regulamin PL MT 20160623

regulamin PL MT 20160225

regulamin PL MT 20150901